Zarządzenie nr 4/2024

 

Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie

 

z dnia 8 lutego 2024 r.

 

 

 

w sprawie utworzenia skrzynki doręczeń oraz wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 3 Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu                       i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 194) oraz
w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych
(Dz. U. z 2022 r. poz. 569) zarządzam, co następuje:

 

 

 

§ 1

 

Utworzenie skrzynki doręczeń GOK w Urszulinie pod adresem:
AE:PL-59722-65177-THTSB-13

 

§ 2

 

Wyznaczam do pełnienia funkcji administratora doręczeń:

 

1.      Monikę Kędzierską – Dyrektor GOK w Urszulinie

 

2.      Katarzynę Choma- Księgową GOK w Urszulinie

 

 

 

§ 3

 

 

 

Do zadań administratora, o którym mowa w § 2, należy realizacja zadań wynikających
z ustawy z 18.11.2020 r. o doręczeniach elektronicznych, zwanej dalej ustawą,
w szczególności:

 

1)      aktywacja adresu do doręczeń elektronicznych powiązanego z publiczną usługą doręczenia elektronicznego,

 

2)      zarządzanie skrzynką doręczeń, które obejmuje w szczególności:

 

a)      dokonywanie na skrzynce doręczeń następujących operacji:

 

-          wysyłanie i odbieranie korespondencji,

 

-          zarządzanie korespondencją zgromadzoną w skrzynce doręczeń, w tym wprowadzanie reguł definiowania przekazywania korespondencji do innych systemów teleinformatycznych w sposób automatyczny,

 

-          konfigurowanie skrzynki doręczeń;

 

b)      wskazywanie osób fizycznych upoważnionych do dokonywania na skrzynce doręczeń operacji, o których mowa w lit. a).

 

 

 

§ 3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się administratorowi skrzynki doręczeń.

 

 

 

§ 4

 

 

 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia – Dyrektor GOK w Urszulinie

 

 

 

§ 5

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie 4 - 2024 e-doręczenia.pdf pdf 234.68 KB AdminGOK
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
wtorek, 02 kwiecień 2024 13:48 AdminGOK