Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie

 ul. Lubelska 31, 22-234 Urszulin

Data sporządzenia deklaracji: 20.01.2022 r.

1. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

2. Informacje zwrotne i dane kontaktowe

a. Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Kędzierska dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Urszulinie

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 511-174-929

Każdy ma prawo:

- zgłosić uwagi dotyczące dostępności architektonicznej.

Żądanie musi zawierać:

-dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

-wskazanie elementu, którego dotyczy żądanie,

-wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

6. Skargi i odwołania:

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminngo Ośrodka Kultury w Urszulinie

Adres: Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie

Dębowiec 16

22 -234 Urszulin

E-mail: gokTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 511-174-929

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie - dostępność architektoniczna

Budynek użyteczności publicznej – Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie, zlokalizowany w miejscowości Dębowiec 16, 22-234 Urszulin.

1.       Do  budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z ograniczeniem zdolności ruchowej. Drzwi wejściowe oraz wszystkie drzwi oraz korytarze w budynku pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się na parterze. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy budynku istnieje nieutwardzone miejsce postojowe dla samochodów.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

2.       Wykaz lokalizacji/budynków/pomieszczeń użytkowanych przez jednostkę:

 

Świetlica Wiejska w Wereszczynie, Wereszczyn 40

Do głównego wejścia prowadzą schody. Przy wejściu z poziomu parteru znajduje się winda przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z poziomu schodów do budynku prowadzą drzwi dwuskrzydłowe wyposażone w samozamykacz. Drzwi umożliwiają wjazd osoby na wózku, z wózkiem dziecięcym oraz z ograniczeniem zdolności ruchowej. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się utwardzony teren
z możliwością zaparkowania samochodu.

Wszystkie drzwi oraz korytarze w budynku pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. W budynku na piętrze znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Świetlica Wiejska w Woli Wereszczyńskiej, dz. nr 166/1

Do  budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z ograniczeniem zdolności ruchowej. Drzwi wejściowe oraz wszystkie drzwi oraz korytarze w budynku pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się na parterze. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Bezpośrednio przed budynkiem znajduje się utwardzony teren z możliwością zaparkowania samochodu.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

 

Świetlica Wiejska w Wincencinie; Wincencin 17, 22-234 Urszulin

Świetlica Wiejska w Zabrodziu; Zabrodzie; 21b, 22-234 Urszulin

Świetlica Wiejska w Wólce Wytyckiej, dz. nr 297/4

Świetlica Wiejska Łomnicy, Łomnica 25a, 22-234 Urszulin

Świetlica Wiejska w Zawadówce, Zawadówka 17, 22-234 Urszulin

Świetlica Wiejska w Nowym Załuczu, Nowe Załucze 10, 22-234 Urszulin

 

W wyżej wymienionych świetlicach Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie deklaruje następującą dostępność architektoniczną:

Do  budynku prowadzi jedno wejście z podjazdem dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz osób z ograniczeniem zdolności ruchowej. Drzwi wejściowe oraz wszystkie drzwi oraz korytarze w budynku pozwalają na swobodny przejazd wózkiem inwalidzkim. Wszystkie pomieszczenia w budynku znajdują się na parterze. W budynku znajduje się toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Przy budynku istnieje nieutwardzone miejsce postojowe dla samochodów.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie posiada częściowo zgodną dostępność. Infrastruktura architektoniczna systematycznie jest dostosowywana do osób ze szczególnymi potrzebami. Gminny Ośrodek Kultury w Urszulinie stara się podejmować działania w usuwaniu barier i zapewnieniu dostępności alternatywnych osobom z niepełnosprawnościami. Na bieżąco dąży do ulepszenia warunków oraz ułatwienia korzystania z przestrzeni osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:19 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:20 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:24 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:27 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 17 styczeń 2022 14:30 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. piątek, 21 styczeń 2022 09:05 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 07:44 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 07:45 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 24 styczeń 2022 07:46 AdminGOK
Artykuł został zmieniony. wtorek, 25 styczeń 2022 10:20 Administrator systemu
Artykuł został zmieniony. wtorek, 05 marzec 2024 12:43 AdminGOK